Add picture

Sushi (14 pcs)

3 Pieces of each: Tuna, White Tuna & Hamachi 5 Pieces of Salmon Sushi Served...
Add picture

Salmon Lover Boat (13 pcs)

3 Pieces of each:Salmon Sashimi, Salmon Sushi Veggie Salmon Wrap & Spicy...
Add picture

Sashimi (14 pcs)

3 Pieces of each: Tuna, White Tuna & Hamachi 5 Pieces of Salmon Sashimi Served...
Add picture
All Tuna

All Tuna